Jingles joodse dating site double your dating lost password

Rated 3.97/5 based on 715 customer reviews

heeft in de statuten ook vermeld staan dat het niet-politiek en niet-religieus is en dat respect voor andersdenkenden centraal staat.

jingles joodse dating site-37

Meer dan de helft van de bezoekers heeft geen Joodse achtergrond en komt naar de site uit nieuwsgierigheid om om meer te leren over het Jodendom.Tevens heeft Jonet Nederlandstalige bezoekers uit Israël.Sinds de zomer van 2018 is de Stichting een zelfstandige organisatie geworden zonder formele banden met de oorspronkelijke partnerorganisaties.Gedurende de periode 2015-2018 steeg het aantal unieke bezoekers van van circa 100.000 per jaar naar circa 250.000 per jaar.spreekt zowel Joden aan uit georganiseerd Joods Nederland als ongebonden Joden die niet actief zijn binnen Joods Nederland.

Leave a Reply